h
15 augustus 2014

Vragen over hervorming Hulp bij Huishouden in Oosterhout

De fracties van GroenLinks- en SP Oosterhout hebben recent besloten om gezamenlijk vragen te stellen over de voorgenomen hervorming van de Hulp bij Huishouden door het College.

Lees verder
27 juli 2014

Meldpunt klachten over Zorg geopend

SP Oosterhout heeft een meldpunt geopend waar iedereen die klachten heeft over zorg in de gemeente Oosterhout hun klacht kwijt kan.

Lees verder
26 juli 2014

Directrice Volckaert berispt door IGZ

Helaas, helaas het gaat maar door.

Lees verder
25 juli 2014

Vragen aan College over kwestie Thebe

De kwestie Thebe was voor uw SP Oosterhout natuurlijk ook een duidelijke aanleiding om vragen te stellen aan het College van B&W:
 
Oosterhout,
21 juli 2014
 
Aan het College van Burgemeester en Wethouders,
 
Betreft:Thebe
 
Geacht College,
 
Conform artikel 41 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad stelt de SP het volgende aan de orde:
 
  • Bent u bekend met de recente berichtgeving in de media over Thebe met betrekking tot het opheffen van thuishulp en het daarmee gepaard
    gaande voorstel van de directie om voor 20% minder salaris, feitelijk hetzelfde werk te gaan doen?
Lees verder
25 juli 2014

Persbericht via actiecomité SP Tilburg

Het Advocatencollectief: ‘Thebe speelt vals spel’

Het actiecomité van SP Tilburg organiseert samen met het Advocatencollectief Tilburg een
bijeenkomst voor de thuishulpen van Thebe om informatie te geven over de rechtspositie van deze medewerkers die de keuze hebben gekregen
voor ontslag of minder salaris.

Jean-Louis van Os namens het Advocatencollectief: ‘Thebe heeft thuishulpen onder valse voorwendselen laten tekenen voor minder salaris. Het is oneerlijk om mensen die afhankelijk zijn van zo’n laag inkomen te chanteren met een zogenaamde bonus.’

Lees verder
22 juli 2014

Kwestie Thebe ook bij SP Oosterhout aan de orde

Diverse vervelende berichten over de werknemers in de thuiszorg van Thebe hebben ons inmiddels luid en duidelijk via werknemers, bonden en de media bereikt. Hierin werd bericht over de plannen van de directie om het personeel dat werkzaam is in de thuiszorg voor 20% minder salaris, hetzelfde werk te laten doen.  Het ultimatum gesteld door de directie is inmiddels verlopen, maar daarmee is de kous zeker nog niet af!

Lees verder
28 juni 2014

Vragen over ELD naar aanleiding van een rapport van de provincie

Naar aanleidng van de brand bij ELD 4 juni vorig jaar en het functioneren van de veiligheidsregio stelde de SP al eerder vragen. Als vervolg hierop en naar aanleiding van een rapport van de provincie stelde onze fractievoorzitter Kees Driesse de volgende vragen:

Lees verder
11 juni 2014

Bijdrage Preventie- en handhavingsplan alcohol

Raadsnota BI.0140283

Preventie-en handhavingsplan
alcohol

Voorzitter,

Politiek realisme is niet de politieke
werkelijkheid maar de werkelijkheid van de politiek.

Dit citaat van Bertold Brecht is zeker
van toepassing op dit onderwerp. Ik zal u straks uitleggen waarom, maar vooreerst wil de fractie van de SP het College complimenteren met deze nota. Niet alleen qua inhoud maar vooral ook door de wijze
van totstandkoming.

Lees verder
11 juni 2014

Bijdrage Ontwerpbegroting 2015 Verbonden Partijen

Voorzitter,

Betreffende de raadsnota
ontwerpbegrotingen verbonden partijen 2015 die voorligt het volgende:

U stelt in de nota onder meer voor kennis te nemen van de ontwerpbegrotingen en daarbij geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen
, waaronder bijvoorbeeld over die van de Ontwerpbegroting 2015 Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel/Dorst en Zevenbergen.

Nou zult u zich misschien afvragen waarom noemt ze nou net dat stuk?

Dat zal ik even uitleggen:

Lees verder
21 mei 2014

Jürgen Koumans nieuw SP raadslid

Omdat Mark Vissers de SP fractie heeft verlaten om als SP wethouder verder te gaan hadden we automatisch een nieuw raadslid nodig: Jürgen Koumans gaat die rol invullen.

Lees verder

Pagina's